Gyllandgrenda

Startside Opp Tilbakemelding Innhold Søk

www.kaasan.org

OmrådeOversikt
Kraftverket
Gylland-rokken

 

Gyllandgrenda ligger på østsiden av Gauldalen,  like ved E6 og elva Gaula, ca. 2km sør for avkjøringen til Hovin. Grenda består av ca.12 gårdsbruk, men bare et fåtall driver idag med jord og/eller skogbruk. Et bilde over grenda finner du ved å følge linken til venstre.

I gamle dager var grenda kjent for sin produksjon av spinne-rokker, som alle gårdene her drev med. På Kåsan begynte Halvor Gylland også med produksjon av vabein. Han fikk ideen etter at han hadde vært på arbeid i Lofoten å sett fiskeredskapen i bruk.

I 1912 fikk grenda elektrisk strøm, da Arnt E. Gylland og Mikkel L. Krogstad bygde  et likestrøms-kraftverk i Gylla. En stor bekk som gikk fra Gyll-vatnet og nedgjennom Gylland-grenda. Dette forsynte på det meste hele Gyllgrenda og Krogstad-gårdene, på vestsida av Gaula, med strøm. I 1911 ble byggekostnadene beregnet til kr 22550. Dette gjorde hjemmeproduksjonen på gårdene mye lettere og elektrisk lys gjorde det mulig å  arbeide også i den mørke perioden om vinteren. Kraftverket var ibruk frem til 1966.  Men også før kraftverket ble bygd ble kreftene i Gylla brukt til både sagbruk og kverner.

 

Bruk Tilbakemelding-skjemaet for spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Denne siden ble sist endret : 11 juni 2003                      Copyright www.kaasan.org